Voordat de NLCS beschikbaar kwam, werd door CAD-tekenaars veelvuldig gebruik gemaakt van de door Rijkswaterstaat ontwikkelde en beheerde tekenstandaard Richtlijnen Tekeningenverkeer Waterstaat (RTW). Rijkswaterstaat stelt zich sinds een aantal jaren op het standpunt dat een tekenstandaard samen met andere belangenpartijen ontwikkeld en beheerd moet worden.

Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van NLCS, gecoördineerd en gefaciliteerd door CUR Bouw & Infra. De RTW wordt niet meer actief beheerd en zal in 3 jaar worden uitgefaseerd. Diverse CAD-tekenaars maken zich zorgen hoe nu met projecten waar nog van de RTW wordt uitgegaan, om te gaan. Zoals gezegd, de RTW blijft nog een aantal jaren beschikbaar. Hier is ook een mapping tabel te vinden welke de vertaling van RTW-objecten naar NLCS-objecten weergeeft.

Voor degenen die er de voorkeur aan geven om RTW-tekeningen te converteren naar NLCS-tekeningen, is er een conversietool beschikbaar welke op de markt wordt gebracht door NedGraphics.