CAD-Applicaties

Een CAD-standaard is niet goed bruikbaar zonder CAD-applicaties die het tekenen volgens de standaard ondersteunen.

De Projectgroep NLCS heeft daarom al in 2007 contact opgenomen met de belangrijkste leveranciers van CAD-applicaties voor de GWW-sector. Alle bleken bereid om hun applicaties geschikt te maken voor NLCS en daarin te investeren. Sindsdien voert de Projectgroep regelmatig overleg met de leveranciers. Via terugkoppeling van hun ervaringen met tussentijdse versies van NLCS hebben de softwarehuizen belangrijke bijdragen geleverd aan de kwaliteit van de standaard.

Werken met NLCS-applicatie

De NLCS-applicaties (voor AutoCad en MicroStation) zorgen er onder andere voor, dat een tekenaar zelf niet hoeft na te denken in welke laag hij een bepaald object moet tekenen. Hij of zij kiest uit een bibliotheek, via een eenvoudige menustructuur, een te tekenen object (bijvoorbeeld een bepaald type trottoirband) en plaatst het met de cursor in de tekening. Het programma zorgt ervoor dat het object automatisch in de juiste laag terecht komt en op de juiste wijze op tekening wordt gerepresenteerd. Daarnaast bevatten de applicaties handige routines voor het snel en efficiënt tekenen van ingewikkelde objecten en het plaatsen van arceringen en symbolen. Een civieltechnisch tekenaar kan eigenlijk niet zonder.

De volgende softwarehuizen leveren NLCS-applicaties:

  • CAD Accent – applicatie InfraCAD (in combinatie met AutoCAD, AutoCAD Map3D en AutoCAD Civil 3D)
    Applicatie om snel en eenvoudig NLCS tekeningen te maken en krachtige functies om NLCS tekeningen te toetsen, www.infracad.nl en www.cadaccent.nl
  • NedGraphics – applicatie NedInfra Tekenen (in combinatie met AutoCad Civil 3D, AutoCad Map of AutoCad), www.nedgraphics.nl en www.nedinfra.com
  • The People Group Software & Trainingen – applicatie Optimize NLCS (in combinatie met Bentley MicroStation, PowerDraft, OpenCities Map, OpenRoads Designer), www.thepeoplegroup.nl
    Applicatie om snel, eenvoudig, gestructureerd en natuurlijk gestandaardiseerd NLCS tekeningen te maken en uit te wisselen alsmede krachtige functies om NLCS tekeningen op te werken en te presenteren.

De volgende softwarehuizen leveren NLCS-deelapplicaties:

  • Net4S – Xchange4s NLCS-Ex&Import. Xchange4s NLCS export voor gestructureerd aanleveren bestaande situatie en globaal plan van beheerder naar engineer/aannemer als CAD tekening conform NLCS. Xchange4s NLCS import zorgt dat as-built data uit de NLCS CAD tekening gestructureerd semi-automatisch in GIS komt, www.net4s.nl.