De NLCS-projectgroep was voornemens om op 1 augustus release 4.0 van de NLCS uit te brengen. Door omstandigheden is dit uitgesteld naar medio september. Een exacte datum is nog niet bekend.

De nieuwe elementen die in release 4.0 zijn verwerkt, zijn planvorming en de mogelijkheid om vlakvormende elementen te maken. Door planvorming aan de NLCS toe te voegen, wordt het mogelijk om de NLCS ook te gebruiken voor diverse planvormingstekeningen zoals deze gebruikt worden voor vlekkenplannen en bestemmingsplannen. Door de NLCS uit te breiden richting vlakvormende elementen, wordt er voorgesorteerd op een koppeling tussen de NLCS en IMGeo. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om NLCS tekeningen te gaan gebruiken voor het beheer van de openbare ruimte.