De deelnemers zijn geen kleine spelers. De overheidsopdrachtgevers zijn vertegenwoordigd door onder andere Rijkswaterstaat, het Ministerie van Defensie en Gemeente Rotterdam. Kleinere gemeenten leveren inbreng via de Gemeente Hoorn en The MicroStation Community (TMC). Deelnemende ingenieursbureaus zijn Antea Group, Fugro-Inpark, Royal HaskoningDHV en Sweco Nederland bv. Uit de kring van de bouwondernemingen zijn Ballast Nedam, Breijn (Heijmans), BAM Infraconsult bv en Van Hattum en Blankevoort vertegenwoordigd in de Projectgroep. SBRCURnet, CROW en Stabu leveren inbreng vanuit de kennisinstituten. De NLCS wordt ondersteund door de Bouw Informatie Raad (BIR).

De belangstelling is groeiende. Steeds meer bedrijven en organisaties sluiten zich aan; zo hebben ProRail en Movares onlangs besloten ook te participeren. En het is verheugend dat steeds meer partijen actief participeren in de werkgroepen die werken aan uitbreiding van de standaard! Een aantal partijen (Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf (RVB)) heeft het invoeringsbesluit ondertekend, waarmee zij verklaren met de NLCS te werken en dit ook van hun opdrachtnemers verlangen.

Leden projectgroep

Antea Group de heer R. de Nier
BAM Infraconsult BV de heer ing. S.P.M. Buitendijk
Breijn b.v. (Heijmans) de heer ing. J.P. van der Ros
CROW de heer ing. B. Witteveen
CROW de heer R. Stuurman
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de heer N.L. van der Donk
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de heer E.A. van ’t Hof
Fugro GeoServices de heer P.L. Driessen
Gemeente Rotterdam de heer C.M. Helmons
Movares de heer A. Çetin
Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur de heer ing. F.J.J.A. van Dam
Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur de heer ing. W. Pronk
Royal HaskoningDHV Nederland BV de heer A. Spanjer
BIM Loket de heer ing. L.R. Nieuwenhuizen
Spekkink C&R de heer ir. D. Spekkink
Stichting STABU de heer ir. R.H. Baayen
Sweco Nederland bv de heer E. Boelens
The MicroStation Community (TMC) de heer N. van Caspel
The GLOBOX Company de heer H. Kooijman
Volker InfraDesign de heer A. van Toorenenbergen