Dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector

NLCS is dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector. Met de versie 3.2 & 4.0 die nu op deze site staan, is de standaard zeer volwassen geworden. De NLCS is en wordt sinds 2007 ontwikkeld door een aantal belangrijke partijen uit de sector.

Waarom is een CAD-standaard nodig?

Al heel lang is er behoefte aan een landelijke CAD standaard. Zo’n standaard is nodig om:

  • meer eenheid in het tekenwerk binnen de sector te krijgen;
  • de uitwisseling van (informatie in) digitale tekeningen tussen partijen in het bouwproces te verbeteren;
  • te voorkomen dat tekeningen binnen een project steeds weer opnieuw moeten worden opgezet, omdat iedere betrokken partij een eigen ‘standaard’ hanteert;
  • te borgen dat digitale tekeningen as built tot vijftien à twintig jaar na oplevering nog bruikbaar zijn voor onderhoud en reconstructie.

De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van tekenwerk. Er zijn afspraken voor de benaming van te tekenen objecten, laagindeling, lijnstijlen, het gebruik van arceringen symbolen, etc.

Noodzaak gegroeid

In het verleden is menige poging om tot een CAD-standaard te komen mislukt. Met de NLCS is het gelukt! Waarom? In de eerste plaats omdat de noodzaak de laatste jaren alleen maar is gegroeid.

Overheidsopdrachtgevers besteden steeds meer werk uit, ook ontwerp- en tekenwerk. Voor hen is het essentieel dat tekenwerk van verschillende opdrachtnemers er hetzelfde uitziet en op dezelfde wijze is opgebouwd.

Voor de opdrachtnemers is het belangrijk dat alle opdrachtgevers dezelfde eisen stellen aan het tekenwerk en dat niet voor iedere opdrachtgever andere tekenafspraken gelden. Er is een breed draagvlak voor de standaard bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Samen investeren in ontwikkeling

Een tweede reden waarom de NLCS is geslaagd, is dat toonaangevende opdrachtgevers, ingenieurs en bouwondernemingen samen investeren in de ontwikkeling.