Met ingang van april 2016 is NLCS versie 4.1 beschikbaar. NLCS is dé Nederlandse standaard voor uitwisseling van informatie in CAD-tekeningen voor de GWW-sector. De belangrijkste verandering in de nieuwe release is de verbeterde aansluiting op IMGeo/BGT. Door toevoeging van enkele tientallen lagen, symbolen, arceringen en lijntypen aan diverse Hoofdgroepen is het nu eenvoudig om een NLCS-tekening van een gerealiseerd project om te zetten naar een GIS-bestand. Zo kan de nieuwe situatie in de buitenruimte gemakkelijk worden doorgevoerd in de – wettelijk verplichte – Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT).

Basis voor deze aanvulling was een grondige analyse die de gemeente Amsterdam heeft uitgevoerd ten behoeve van de mapping van de NCLS aan de BGT. Daarnaast zijn enkele kleinere aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd:

  • toevoeging van een STATUS ‘R’ (Revisie);
  • toevoeging van de Discipline ‘METEN’, bijvoorbeeld het genereren van een GIS-model op basis van het IMGeo protocol vanuit een NLCS-model;
  • schrappen van de term ‘TOPOLOGIE’ in een groot deel van de laagnamen in de Hoofdgroep ONDERGROND;
  • aanvullingen en wijzigingen in de benamingen van maatvoering- en tekststijlen.

Daarnaast zijn kleine onvolkomenheden in release 4.0 verholpen.