Op 1 november 2014 is release 4.0 van NLCS verschenen. Twee belangrijke toevoegingen rechtvaardigen deze release:

  1. de standaard is uitgebreid met ca. 400 lagen voor de nieuwe Discipline Planvorming;
  2. er is een koppeling gemaakt tussen de NLCS en de IMGEO-standaard, waardoor het mogelijk is geworden om een NLCS-tekening om te zetten naar een tekening conform de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie).

Planvorming

De NLCS is in eerste instantie ontwikkeld voor de ondersteuning van ontwerp en engineering van civiele projecten. Maar voordat er sprake is van een project, produceren onder andere gemeenten al veel tekenwerk. Zij maken exploitatieplannen, verkavelingsplannen, matenplannen, inrichtingsplannen en dergelijke. Dit zijn nadere uitwerkingen of invullingen van bestemmingsplannen. Dit type tekenwerk werd nog niet door NLCS ondersteund. Ontwerp- en engineeringstekeningen worden namelijk vooral opgebouwd uit lijnen en symbolen, terwijl gemeenten in de planvormingsfase doorgaans ‘vlakkentekeningen’ maken. Daarnaast bevatten  planvormingstekeningen vaak andere objecttypen dan ontwerp- en engineeringstekeningen. De NLCS voorzag daar nog niet in. De NLCS Werkgroep Planvorming, bestaande uit onder anderen vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam, Hoorn, Zuidplas en Breda, heeft de standaard voor release 4.0 daarom uitgebreid met ruim 400 nieuwe lagen, die het maken van de genoemde planvormingstekeningen ondersteunen. De lagen zijn zodanig ingericht, dat er vlakkentekeningen mee kunnen worden gemaakt. Aanvullend kunnen planvormers gebruik maken van reeds bestaande lagen, symbolen en arceringen van de NLCS.

Veel van de toegevoegde objecten/lagen zijn, hoewel anders, verwant aan objecten/lagen die al in diverse Hoofdgroepen van NLCS waren opgenomen. Om doublures te voorkomen (objecten die op verschillende plaatsen voorkomen in de NLCS) zijn de nieuwe ‘planvormingslagen’ niet ondergebracht in een aparte Hoofdgroep, maar zijn ze ingepast in de reeds bestaande Hoofdgroepen. Met name de Hoofdgroep Ondergroeden (OG) is hierdoor flink uitgebreid. Maar ook in diverse andere Hoofdgroepen zijn planvormingslagen toegevoegd. In de Formele Beschrijving NLCS versie 4.0 is een bijlage opgenomen met een overzicht van alle nieuwe en bestaande lagen die kunnen worden gebruikt binnen de nieuwe Discipline Planvorming.

Koppeling NLCS-IMGEO

Nadat een project in de buitenruimte is afgerond, moet de gerealiseerde, nieuwe situatie worden verwerkt in de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) volgens het IMGEO protocol. Dit is een wettelijke verplichting. De gebruikelijke werkwijze hiervoor is dat landmeters de nieuwe situatie ‘in het veld’ opmeten. De meetresultaten worden vervolgens gedocumenteerd in een GIS-formaat dat geschikt is voor de BGT. In release 4.0 is in overleg met Geonovum (ontwikkelaar en beheerder van de IMGEO standaard) een aantal voorzieningen ingebouwd die het mogelijk maken om een NLCS-tekening as built automatisch om te zetten naar een volgens IMGEO/BGT opgebouwde objectenkaart. In de Formele Beschrijving NLCS versie 4.0 bevat een bijlage, waarin is beschreven hoe dit in zijn werk gaat en hoe een NLCS-tekening hierop moet worden voorbereid.

Met deze toevoegingen in release 4.0 zijn de toepassingsmogelijkheden van de NLCS in de levenscyclus van civiele objecten fors uitgebreid, zoals is gevisualiseerd in de figuur op de volgende pagina

Zoals opgemerkt, is de NLCS is primair ontwikkeld voor het ontwerp, de engineering en de realisatie van civiele projecten, tot en met het vervaardigen van as built tekeningen. In release 4.0 is daar aan de voorkant de ondersteuning van de Planvorming aan toegevoegd. Aan de achterkant is ondersteuning van de registratie van de as built situatie conform IMGEO/BGT toegevoegd. Hierdoor kan de NLCS ook worden gebruikt voor ondersteuning van het beheer van de objecten in de gebruiksfase. Met andere woorden: met Release 4.0 is de NLCS geschikt geworden voor ondersteuning van de volledige levenscyclus van objecten in de buitenruimte!

Downloads

nlcs-4.0