Landelijke tekenstandaard voor GWW wint snel terrein

De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) voor civieltechnisch tekenwerk verspreidt zich als een lopend vuurtje. Belangrijkste doelstelling van deze ‘nieuwe’ landelijke tekenstandaard
is om meer eenheid in civiele tekeningen te krijgen, zodat de uitwisseling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers efficiënter verloopt. Op deze wijze draagt de NLCS bij aan een
kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in de gehele keten.

Bekijk hier het volledige artikel

 

Bron: OTAR magazine nr.3 2014