Voor het tekenen volgens de NLCS heeft u een CAD-applicatie nodig die de standaard ondersteunt. U kunt hiervoor een licentieovereenkomst afsluiten met een CAD-leverancier. Daarnaast vragen wij van u een vrijwillige bijdrage ter dekking van de beheerkosten van de standaard.

Waarom is een bijdrage nodig?

Het succes van de standaard staat of valt echter met een goed beheer. Er moet een beheerorganisatie zijn die de standaard beschikbaar stelt en onderhoudt. Er is o.a. een helpdesk beschikbaar. En ervaringen en suggesties worden verzameld en verwerkt in nieuwe releases. Voor dit beheer worden kosten gemaakt.

Geen winstoogmerk

Voor de dekking van deze kosten vragen we een kleine bijdrage per werkplek waar met de NLCS wordt getekend. We houden de beheerkosten zo laag mogelijk en hebben geen winstoogmerk. De investeringskosten die gemaakt zijn hoeven niet te worden terugverdiend*. Het enige doel is om NLCS als standaard ván de sector, vóór de sector en mét de sector op een hoog niveau te brengen en te houden. Naarmate er meer gebruikers komen, zal de bijdrage per werkplek navenant lager worden. We zullen bovendien op transparante wijze inzage geven in de inkomsten en uitgaven voor het beheer.

Download het registratieformulier

Staffel naar aantal tekenwerkplekken

per bedrijf / organisatie

Beheerbijdrage

per tekenwerkplek / jaar

 1 – 5 € 80,-
 6 – 10 € 65,-
 11 – 15  € 50,-
 16 – 20  € 45,-
 21 – 25  € 40,-
 meer dan 25  € 35,-

Met een maximum van € 5.000,– per bedrijf/organisatie (bedrijfslicentie).

*) De deelnemers in de Projectgroep NLCS (overheidsopdrachtgevers, ingenieursbureaus en bouwondernemingen) hebben sinds 2007 veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van NLCS. Daarnaast hebben zij hun ervaringen en best practices ingebracht. Ook de Bouw Informatie Raad (BIR) en het Fonds Collectief Onderzoek-GWW (FCO-GWW) hebben financieel bijgedragen. Deze investeringen in de ontwikkeling van de standaard hoeven niet te worden terugverdiend.